Konsten att effektivisera

Förenkla den tidsödande skiktningstekniken och minska behandlingstiden med hälften(1) - tack vare 3s PowerCure-produktsystem – samtidigt som du uppnår samma estetik eller kvalitet som tidigare. 

Väljer du mellan låg translucens och estetiska resultat eller hög translucens och omfattande härddjup? Nu behöver du inte längre välja mellan estetik eller effektivitet. Med 4-mm kompositerna Tetric PowerFill och Tetric PowerFlow kombineras fördelarna från dessa egenskaper, så du får både och.

När klass I och II restaurationer framställs i permanenta posteriora tänder, är 3-sekunders(2) exponering från ocklusalytan tillräckligt för alla härdsteg i 3sCure-läget.

Ljushärda Adhese Universal, Tetric PowerFill och Tetric PowerFlow med  ljusintensitet på 3000 mW/cm2 med Bluephase PowerCure. Tidsbesparingarna kommer du att märka!

DirRest_Gruppe_09-18_0033_800x600_Kit2.jpg
(1) Tetric PowerFill och Tetric PowerFlow jämförda med Tetric EvoCeram och Tetric EvoFlow; data finns tillgänglig vid förfrågan. (2) 3-sekunders härdning med 3sCure-härdläge (3000 mW/cm2) på Bluephase PowerCure gäller endast för klass I och II restaurationer i permanenta posteriora tänder när de ljushärdas från ocklusalt håll.

Upplev kraften från ett komplett produktsystem

3s PowerCure erbjuder ett koordinerat utbud av produkter för hållbara kompositrestaurationer med lång livslängd för klass I och II kaviteter i det permanenta posteriora området.

Upplev skillnaden med 3s PowerCure

Det finns ingen väg runt ljushärdningen av kompositmaterial. Därför kommer 3-sekunders härdningen exceptionellt väl till pass.
Dr Nathaniel Lawson (Assistant Professor and Division Director of Biomaterials UAB School of Dentistry, Birmingham, USA)

Spara upp till 57% i tid i det posteriora området

Nu kan du öka effektiviten ytterligare i ditt dentala arbetsflöde. Tetric PowerFill och Tetric PowerFlow låter dig framställa restaurationer i färre skikt, minska hoppandet mellan kompositmaterialen, modelleringsinstrumenten och ljushärdningslampan – och samtidigt uppnå samma eller till och med bättre behandlingsresultat jämfört med konventionella skiktningstekniker.1

Grafik_Zeitersparnis_300x400_SV.jpg
(1) Tetric PowerFill och Tetric PowerFlow jämförda med Tetric EvoCeram och Tetric EvoFlow; data finns tillgänglig vid förfrågan.