Test det i 30 dager!

Effektivitetens kunst

Forenkle den tidkrevende sjikteteknikken og reduser behandlingstiden for posteriore fyllinger med mer enn halvparten(1) med 3s PowerCure-produktsystemet – med likeverdig estetikk og kvalitet.

Overvinn den klassiske motsigelsen mellom estetikk og effektivitet. Tannlignende translucens for estetiske resultater eller høy translucens for høy gjennomherdingsdybde? Med 4 mm-komposittet Tetric PowerFill og Tetric PowerFlow bestemmer du deg for begge deler.

Alle polymeriseringstrinn i direkte restaureringer på permanente posteriore tenner av klasse I og II kan gjennomføres okklusalt på bare 3 sekunder(2) hver med 3sCure-belysningsprogrammet.

Belys Adhese Universal, Tetric PowerFill og Tetric PowerFlow med en lysintensitet på 3000 mW/cm2 – som Bluephase PowerCure tilbyr. Du sparer merkbart mye tid.

DirRest_Gruppe_09-18_0033_800x600_Kit2.jpg
(1) Tetric PowerFill og Tetric PowerFlow sammenlignet med Tetric EvoCeram og Tetric EvoFlow. Nærmere opplysninger på forespørsel. (2) 3-sekundersbelysningen i 3sCure-belysningsprogrammet (3000 mW/cm2) med Bluephase PowerCure gjelder bare for fyllinger i posteriorområdet i permanente tenner (klasse I og II) og ved okklusal belysning.

Utnytt kraften i det komplette produktsystemet

3s PowerCure tilbyr produkter som er avstemt til hverandre, for holdbare komposittfyllinger ved restaurering av permanente posteriore tenner av klasse I og II.

Opplev forskjellen med 3s PowerCure

Du kommer ikke utenom å lysherde kompositt. At du trenger bare 3 sekunder til det, gjør det mye mer behagelig.
Dr. Nathaniel Lawson (Assistant Professor and Division Director of Biomaterials UAB School of Dentistry, Birmingham, USA

Opptil 57 % spart tid i posteriorområdet

Effektiviteten kan økes merkbart mer i det dentale behandlingsforløpet. Ved å bruke Tetric PowerFill og Tetric PowerFlow trenger du færre sjikt og dermed også færre bytter mellom kompositt, modelleringsinstrument og lysapparat – og enda er behandlingskvaliteten den samme eller bedre sammenlignet med konvensjonell sjikteteknikk.1

Grafik_Zeitersparnis_300x400_NO.jpg
(1) Tetric PowerFill og Tetric PowerFlow sammenlignet med Tetric EvoCeram og Tetric EvoFlow. Nærmere opplysninger på forespørsel.

Test det i 30 dager! Fornøyd eller pengene tilbake.

Overbevis deg selv om det enestående 3s PowerCure-produktsystemet og test det i 30 dager i tannlegepraksisen din. Dersom du ikke skulle være fornøyd med kjøpet innenfor testperioden, kan du sende det tilbake til depotet som du kjøpte produktsystemet fra, og få en kreditnota.

Bestill og test nå