Effektivitetens kunst

Forenkle den tidkrevende sjikteteknikken og reduser behandlingstiden for posteriore fyllinger med mer enn halvparten(1) med 3s PowerCure-produktsystemet – med likeverdig estetikk og kvalitet.

Overvinn den klassiske motsigelsen mellom estetikk og effektivitet. Tannlignende translucens for estetiske resultater eller høy translucens for høy gjennomherdingsdybde? Med 4 mm-komposittet Tetric PowerFill og Tetric PowerFlow bestemmer du deg for begge deler.

Alle polymeriseringstrinn i direkte restaureringer på permanente posteriore tenner av klasse I og II kan gjennomføres okklusalt på bare 3 sekunder(2) hver med 3sCure-belysningsprogrammet.

Belys Adhese Universal, Tetric PowerFill og Tetric PowerFlow med en lysintensitet på 3000 mW/cm2 – som Bluephase PowerCure tilbyr. Du sparer merkbart mye tid.

DirRest_Gruppe_09-18_0033_800x600_Kit2.jpg
(1) Tetric PowerFill og Tetric PowerFlow sammenlignet med Tetric EvoCeram og Tetric EvoFlow. Nærmere opplysninger på forespørsel. (2) 3-sekundersbelysningen i 3sCure-belysningsprogrammet (3000 mW/cm2) med Bluephase PowerCure gjelder bare for fyllinger i posteriorområdet i permanente tenner (klasse I og II) og ved okklusal belysning.

Utnytt kraften i det komplette produktsystemet

3s PowerCure tilbyr produkter som er avstemt til hverandre, for holdbare komposittfyllinger ved restaurering av permanente posteriore tenner av klasse I og II.

Opplev forskjellen med 3s PowerCure

Du kommer ikke utenom å lysherde kompositt. At du trenger bare 3 sekunder til det, gjør det mye mer behagelig.
Dr. Nathaniel Lawson (Assistant Professor and Division Director of Biomaterials UAB School of Dentistry, Birmingham, USA

Opptil 57 % spart tid i posteriorområdet

Effektiviteten kan økes merkbart mer i det dentale behandlingsforløpet. Ved å bruke Tetric PowerFill og Tetric PowerFlow trenger du færre sjikt og dermed også færre bytter mellom kompositt, modelleringsinstrument og lysapparat – og enda er behandlingskvaliteten den samme eller bedre sammenlignet med konvensjonell sjikteteknikk.1

Grafik_Zeitersparnis_300x400_NO.jpg
(1) Tetric PowerFill og Tetric PowerFlow sammenlignet med Tetric EvoCeram og Tetric EvoFlow. Nærmere opplysninger på forespørsel.